Gears IPTV

#1
Can any one plz make the config for this GEARS IPTV or RELOADED IPTV service, or give me the url info as they dnt have a proper site from where i can make config. The only reason i am asking i dnt use kodi so never tried it, but have heard that this is good iptv service like vaders tv.. wana try to crack it

will be much obliged if any one can assist me with that 
THANX
[Image: ck.jpg]
  Reply
#2
thanks for the share broo .... Smile
  Reply
#3
(03-23-2018, 07:58 AM)coolpool Wrote: Can any one plz make the config for this GEARS IPTV or RELOADED IPTV service, or give me the url info as they dnt have a proper site from where i can make config. The only reason i am asking i dnt use kodi so never tried it, but have heard that this is good iptv service like vaders tv.. wana try to crack it

will be much obliged if any one can assist me with that 

Thanks for sharing this bro you can see that there is no 


THANX
  Reply
#4
thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  Reply
#5
Anyone has the working URL for gears iptv?
  Reply
#6
Thanks................................................ !
  Reply
#7
(03-23-2018, 07:58 AM)coolpool Wrote: Can any one plz make the config for this GEARS IPTV or RELOADED IPTV service, or give me the url info as they dnt have a proper site from where i can make config. The only reason i am asking i dnt use kodi so never tried it, but have heard that this is good iptv service like vaders tv.. wana try to crack it

will be much obliged if any one can assist me with that 
THANX

thanks for the share broo .... [Image: smile.png]

  Reply
#8
(03-23-2018, 07:58 AM)coolpool Wrote: Có ai có thể tạo cấu hình cho dịch vụ IPTV GEARS IPTV hoặc ĐÁNG TIN CẬY này không, hoặc cung cấp cho tôi thông tin url vì họ không có trang web phù hợp từ đó tôi có thể tạo cấu hình. Lý do duy nhất tôi yêu cầu tôi không sử dụng kodi nên chưa bao giờ dùng thử, nhưng nghe nói đây là dịch vụ iptv tốt như vaders tv .. wana cố gắng bẻ khóa

sẽ rất nhiều nếu ai đó có thể hỗ trợ tôi với
THANX đó 
  Reply
#9
Winkthanks, for the share I'll ck it out
  Reply
#10
thanks for the share broo .
  Reply
#11
Thanks for shared this content.
Thanks for shared this content
  Reply
#12
(03-23-2018, 07:58 AM)coolpool Wrote: Can any one plz make the config for this GEARS IPTV or RELOADED IPTV service, or give me the url info as they dnt have a proper site from where i can make config. The only reason i am asking i dnt use kodi so never tried it, but have heard that this is good iptv service like vaders tv.. wana try to crack it

will be much obliged if any one can assist me with that 
THANX
Will try it if it is still available. Thank you
  Reply
  Users browsing this thread: 1 Guest(s)